عباس آبزن رئیس کانون مداحان شهرستان رودبار پس از برگزاری سومین دوره انتخابات کانون مداحان رودبار در سمت خود ابقاء شد.

این گزارش می افزاید: پس از انتخاب هیت رئیسه کانون عباس آبزن رئیس کانون، خانم زینب یگانه نائب رئیس، یاسر شهابی دبیر کانون، جبار غلامی بازرس کانون و خانم سیده گوهر هاشمی به عنوان امور مالی و بازرس واحد خواهران کانون مداحان شهرستان رودبار انتخاب شدند.