حاج مصطفی خورسندی از جانب استادشان حاج نادعلی کربلایی نقل کردندکه اگر یک کتابخانه کتاب داشته باشی ولی مطالبش را حفظ نباشی هیچ چیز نداری ولی اگر یک بیت حفظ باشی همان یک بیت جزء داراییهای شما است.

بدون شک یکی از علائم یک مداح حرفه ای این است که مطالبش را از بر باشد و نیازی به گرفتن کاغذ یا کتاب نداشته باشد و یا حداقل بعضی از مطالب را حفظ باشد.

حتی اشخاصی که به صورت تخصصی با مداحی آشنا نیستند متوجه ناشی بودن شخصی می شوند که آن شخص شعر یا روضه را از رو می خواند . از جمله تاکیدات مهم استادم بر حفظ کردن اشعار - روضه ها- حکایات و... و همچنین نوشتن اشعار حفظ شده در یک دفتر (دفتر حفظ) و مرور مرتب این دفتر می باشد. پس برای موفقیت زود هنگام در این عرصه از حفظ کردن مطالب غافل نشویم