عباس آبزن در گفتگو با خبرنگار زیتون خبر، اظهار کرد: برگزاری کلاس‌های آموزش مداحی جزء برنامه‌های در دستور کار کانون مداحان رودبار است.

وی افزود: به دلیل عدم دسترسی به اساتید مداحی این دوره از کلاسها به همت مداحان با تجربه و پیرغلامان اهل بیت برقرار می شود تا نحوه شعرخوانی، سخنرانی و کنترل مجلس به مداحان آموزش داده شود.

1k

رئیس کانون مداحان رودبار با بیان اینکه عدم دارا بودن آشنایی با سبک شعر خوانی یکی از مشکلات مداحان شهرستان است، بیان داشت: هیئت‌های امنای مساجد مکررا به کانون مراجعه می کنند که بسیاری از مداحان فصلی آشنایی با سبک شعر خوانی ندارند.

وی ادامه داد: برای رفع این مشکل کتاب و CD آموزشی توسط کانون مداحان رودبار تهیه شده است که در جلسه مجمع ذاکرین شهرستان رودبار توزیع خواهد شد.

آبزن متذکر شد: مداحان بسیاری در کانون مداحان ثبت نام نموده اند اما ارتباط منسجمی با کانون و مجمع الذاکرین شهرستان ندارند.

وی از ساماندهی مداحان رودبار خبر داد و گفت: میزان توانایی مداحی مداحان شهرستان در جلسات آتی مجمع الذاکرین شهرستان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

این مسئول ابراز کرد: پس از ارزیابی مداحان شهرستان در سه گروه: پیرغلامان، مداحان کارکشته و دائم و مداحان فصلی ساماندهی می شوند.

وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات ابراز داشت: مداحان و ذاکران اهل بیت نیز با حضور خود در صحنه سرنوشت ساز انتخابات در خلق حماسه سیاسی سال ۹۲ سهیم هستند.

آبزن ادامه داد: حضور همه اقشار در صحنه انتخابات مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و مستکبران عالم خواهد زد و وفا داری مردم به نظام را به اثبات خواهد رساند.